สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ENG / TH

การชำระค่าลงทะเบียน (ในประเทศไทย)

งานประชุมวิชาการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา USD: https://www.bot.or.th/english/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx

 

ชื่อบัชี: นายกิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
ธนาคาร: ทหารไทย / สาขา: ถนนเทพารักษ์ กม.22
เลขที่บัชี: 1397087915
เลขาธิการสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วารสาร
รูปแบบการจัดหน้ากระดาษ
 ภาษาไทย / English

การชำระค่าลงทะเบียน